Homepage

ICT4Dev richt zich op het creëren van samenwerkingverbanden met partijen uit ontwikkelingslanden.

News